Pro koho je pojištění vhodné?

Pojištění finanční způsobilosti je vhodné pro osobu fyzickou nebo právnickou, která hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o hmotnosti 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel.

Často kladené dotazy

KDO MUSÍ PROKÁZAT FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE?

CO JE TO FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE?

KDE PROKAZUJI FZD A K ČEMU SLOUŽÍ?

DÉLKA POJIŠTĚNÍ FZD A DO KDY SE MUSÍ PŘEDAT ÚŘADŮM?

PROKAZOVÁNÍ FZD?


UŽITEČNÉ INFORMACE A ODKAZY

Pojištění finanční způsobilosti dopravce je smluvním pojištěním, v rámci něhož se pojišťovna zavazuje uhradit oprávněně osobě vzniklou finanční újmu do výše stanovené v pojistné smlouvě, pokud pojištěný nesplní své závazky stanovené zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravce má za povinnost prokázat finanční způsobilost příslušnému dopravnímu úřadu. Smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou je jednou z možností jak prokázat finanční způsobilost.

Termíny prokázání finanční způsobilosti:
podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo může také v odůvodněných případech požádat dopravní úřad před uplynutím této lhůty o prodloužení termínu prokázání finanční způsobilosti do 31. 8. kalendářního roku.

V případě, že dopravce v zákonem stanoveném termínu finanční způsobilost neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese.

Pojištění odpovědnosti dopravce

Jedná se o úpisové pojištění s dobou trvání 12 měsíců s automatickou prolongací. Limit pojistného krytí je od 100.000 Kč do 5.000.000 Kč (u vyšší částky pojistného krytí je nutné písemně doložit jaké zboží se přepravuje). Pojištění odpovědnosti silničního dopravce, neboli pojištění nákladu je podnikatelské pojištění pro dopravce určené k pojistnému krytí škod způsobených na nákladu během přepravy. Pojištění je určeno pro dopravní společnosti provozující vnitrostátní dopravu nebo mezinárodní silniční dopravu. U tohoto pojištění jsou kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu také v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé:

  • při nakládce a výkladce
  • na přepravovaném rychle se kazícím zboží (ovoce, potraviny)
  • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
  • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Asistenční služby pojištění nákladu a odpovědnosti silničního dopravce zahrnují:

  • zajištění havarijního komisaře při nehodě
  • zajištění tlumočníka
  • zajištění a úhradu nákladu za přeložení přepravovaného zboží
  • zajištění a úhradu nákladu za přistavení náhradního přepravního vozidla
  • zajištění a úhradu nákladu za vyproštění přepravního vozidla
  • zajištění a úhradu nákladu za přechodné uskladnění přepravovaného zboží

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce lze v některých případech nahradit pojištěním finanční způsobilosti dopravce.

Mohlo by se vám hodit

Pojištění cizinců

Srovnat pojištění Více informací
Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.
Informace o cookies
vždy zapnuto
Tyto soubory cookie si zavádí externí služby a pomáhají webu, aby byl pro uživatel přívětivější. Typickým příkladem je mapa z Google nebo video z YouTube. Všechny tyto služby si ukládají svá cookies.
Výkonnostní cookies
Tyto soubory cookie si zavádí externí služby a pomáhají webu, aby byl pro uživatel přívětivější. Typickým příkladem je mapa z Google nebo video z YouTube. Všechny tyto služby si ukládají svá cookies.
Analytická cookies
Tyto soubory cookie si zavádí externí služby a pomáhají webu, aby byl pro uživatel přívětivější. Typickým příkladem je mapa z Google nebo video z YouTube. Všechny tyto služby si ukládají svá cookies.
Souhlasím
Uložit nastavení